KGC.cc
 

2010 Luau - January 16

The three Ho's (Charlie Ho, Ron Ho, and Tom Ho) provided great sound for the Hawaiian Luau.
Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture


Picture

Click here to see more guests, hula hoop contest, limbo contest, Pu Pu Platters, Ron Ho, native warriors, hula girls.....and hula guys!


Return to:  Top/Menu   Home Page   Site Map